ГАЛЕРИЯ / 17 години Природен парк "Рилски манастир"

17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир"
17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир" 17 години Природен парк "Рилски манастир"
17 години Природен парк "Рилски манастир"
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/